KOMPLEXNÉ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A SLUŽBY

Poradíme a pomôžeme vám prekonať zdravotné problémy, problémy týkajúce sa komunikácie a vzťahov,
problémy a nezrovnalosti v seba hodnotení.

Spolupráca je možná na základe individuálnych, párových a skupinových stretnutí, sessí a školení .

Individuálne konzultácie a psychoterapiu obvykle uskutočňujeme v prípadoch :
· Depresií rozličného pôvodu
· Fóbií rozličného pôvodu
· Dlhodobého stresu
· Chronickej únave
· Porúch správania a komunikácie
· Neplodnosti mužov i žien
· Impotencie
· Frigidity
· Nezrovnalostí v pohlavnej orientácii
· Obezite rozličného pôvodu
· Anorexie, bulímie
· Nočného pomočovania
· Hyperaktivity
· Stavov po chirurgických zákrokoch v gynekológii

Párové poradenstvo a psychoterapia sú doporučené v prípadoch :
· Manželských vzťahov
· Rodinných a príbuzenských vzťahov
· Poruchách párovej komunikácie rozličného pôvodu

Okrem tohto, v rámce poradenstva, sú našimi pacientmi žiadané služby ako napr.:
· dietologické konzultácie s návrhom skladby výživy
· komplexná pomoc pri liečbe alergií
· homeopatické poradenstvo
·„výchova" dieťaťa v prenatálnom období

K psychologickému servisu (pre jedinotlivcov a skupiny) v našom Inštitúte patria aj špeciálne
psychotechniky:
· KPST - katarzná psychosomatická terapia (rebirthing, rolfing, kinesteziologia...)
· Hypnoterapia
· Felisterapia