KOMPLEXNÁ TERAPIA CHRBTICE  
    

         Poradíme a pomôžeme vám prekonať zdravotné problémy, týkajúce sa dlhodobých a akútnych ochorení  chrbtice, 
         pohybového ústrojenstva, kĺbov, centrálnej nervovej sústavy, porúch koordinácie, nerovnakej dĺžky končatín, ale aj
        "klasických" bolestí v krížoch, v krčnej chrbtici

         CHIROPRAXIA (manuálna terapia chrbtice), odb. paravertebrálna manipulácia

         Chiropraxia ako manuálna liečebná metóda má hlboké tradície a používa sa v nej viacero postupov. V Európe táto metóda patrí k 
         odbornému vzdelaniu ortopédov, chirurgov a rehabilitačných pracovníkov. 

         FMK – filipínska metóda Kalininoj

         Čo skrýva tento tajomný názov? Mnohí z Vás isto počuli o liečiteľoch z Filipín, ktorí pracujú neinváznymi metódami. Nebudeme to
         tu  rozoberať, ale aj na Filipínach sa chirurgický zákrok použije až ako posledná možnosť. Špeciálnu neinváznu techniku práce
         s chrbticou na Filipínach skúmala a následne vedecky zdokumentovala ruská lekárka Kalininová asi pred dvadsiatimi rokmi. 

         ČCHI - manipulácia

         Je to špeciálna terapia, zameraná na vyrovnávanie a aktiváciu chrbtice,  „vyťahovanie“ kĺbov a panvy a zarovnávanie dĺžky 
         končatín. 

            PIR (skratka od „post  izometrická relaxácia“ )

         Je to špeciálna terapia, zameraná na segmentovú liečba chrbtice, svalov a končatín.